ตรวจ หวย ลาว พัฒนา

ส่งออก เดือน ก.ย.ขยายตัวร้อยละ 2.1 พาณิชย์ฯ อึ้ง มังคุดโต 30,000%

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนกันยายน 2566 และ 9 เดือนแรกของปี 2566 โดยการส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่า 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (888,666 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 2.1 ซึ่งได้แรงหนุนจากการการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร...