นิด้าโพล เผย ประชาชนยังไม่เชื่อ สลายขัดแย้งการเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ความขัดแย้งทางการเมือง สลายหรือยัง?" โดยสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง โดยคำถามคือ "การจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ 'สลายขั้ว'ของพรรคเพื่อไทย โดยมีคุณเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำให้มีการสลายความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลือง เสื้อแดง กปปส. หรือไม่"

นิด้าโพล เผย รถบรรทุกเกินกว่าน้ำหนัก เป็นจุดเริ่มต้นส่วยสติกเกอร์

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 59% ควรบังคับให้ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนต่อไป

นิด้าโพล เผยผลสำรวจปชช. ไม่เห็นด้วยเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ “สลายขั้ว”

ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่สุด คือ

  • ร้อยละ 36.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
  • รองลงมา ร้อยละ 20.61 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
  • ร้อยละ 20.53 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
  • ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 นิด้าโพล เผย ประชาชนยังไม่เชื่อ สลายขัดแย้งการเมือง

ขณะที่กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับประเทศไทย จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมือง สีเสื้อต่างๆ สลายความขัดแย้งได้หรือไม่ซึ่งผลสำรวจออกมาคล้ายกัน โดย

  • ร้อยละ 30.76 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
  • รองลงมา ร้อยละ 27.02 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
  • ร้อยละ 22.29 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
  • ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ส่วนในอนาคต จะมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทางการเมืองหรือไม่ ประชาชน มองว่า มีโอกาสสูง